Reguli simplificate pentru europenii care locuiesc sau lucrează în alt stat membru | Lista documentelor oficiale

Începând cu 16 februarie a.c., se aplică în întreaga UE noile norme ale UE vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine.

Până la 15 februarie 2019, cetățenii care urmau să lucreze sau să locuiască în altă țară din UE erau obligați să obțină o ștampilă (apostilă) pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice. Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE se află în această situație.

În temeiul noului regulament, această ștampilă și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În același timp, regulamentul prevede garanții solide pentru prevenirea fraudei.

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice:

  • documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității;
  • regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor;
  • Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Anexă

Regulamentul vizează documente oficiale referitoare la:

– naștere

– faptul că o persoană este în viață

– deces

– nume

– căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă

– divorț, separarea de drept sau anularea căsătoriei

– parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

– desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat

– filiație

– adopție

– domiciliu și/sau reședință

– cetățenie

– absența cazierului judiciar și

– dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

Regulamentul introduce formulare standardizate multilingve ce pot fi utilizate ca instrumente utile pentru traducerea documentelor oficiale privind:

– nașterea

– faptul că o persoană este în viață

– decesul

– căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă

– parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

– domiciliul și/sau reședința și

– absența cazierului judiciar.

Nu toate formularele standardizate sunt emise în toate statele membre. Cetățenii pot verifica ce formulare sunt emise în țara lor de origine pe portalul e-justiție.

Autoritățile publice pot descărca și pot utiliza formularele de pe portalul e-justiție.

Pentru mai multe informații

Documentele oficiale, inclusiv formularele multilingve, pot fi găsite pe portalul e-justiție

Regulamentul privind documentele oficiale

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com