Romania si Germania, avizate de Comisie pentru neadoptarea măsurilor de siguranță a activităților off-shore din domeniul petrolier

justitie

Pe data de 28.04.2016, Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României și Germaniei să ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților off-shore (Directiva 2013/30/UE). Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la data de 19 iulie 2015.

Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, precum și pentru a reacționa prompt și eficient în cazul apariției unor astfel de accidente la instalațiile din larg (off-shore) de extracție a petrolului sau gazelor. De exemplu, înainte de începerea explorării sau a producției, companiile trebuie să pregătească un raport privind riscurile majore pentru instalațiile lor din larg.

Directiva prevede și că, la acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să se asigure că respectivele companii sunt bine finanțate și că dispun de expertiza tehnică necesară.

În plus, trebuie puse la dispoziția cetățenilor informații cu privire la modul în care companiile și statele membre ale UE mențin instalațiile în condiții de siguranță, iar companiile ar trebui să fie pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale.

În 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind siguranța activităților din larg pentru 15 state membre (Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Marea Britanie).

Avizele motivate, trimise în data de 28 aprilie Germaniei și României, le solicită acestora să respecte normele UE. În cazul în care nu își îndeplinesc această obligație în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită cele două state membre în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Cea mai mare parte a producției de țiței și gaze din Europa are loc pe platforme petroliere marine și, în prezent, există peste 1000 de operațiuni în apele europene. Având în vedere creșterea cererii de energie a UE, aceste operațiuni sunt esențiale pentru asigurarea aprovizionării cu energie. În același timp, accidente ca  cel provocat în 2010 de platforma Deepwater Horizon in Golful Mexic demonstrează necesitatea unor măsuri cuprinzătoare de securitate. În timp ce siguranța este responsabilitatea principală a operatorilor și a fiecărei țări în parte, normele UE sunt importante, deoarece un accident într -o țară poate provoca daune atât mediului, cât și economiei vecinilor săi.

Link-uri utile

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com