România, unul din statele UE care își atinge obiectivele privind utilizarea energiei din surse regenerabile

surse_regenerabileComisia Europeană a publicat raportul privind progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2020 în domeniul energiei din surse regenerabile; raportul arată că Uniunea Europeană face progrese către atingerea obiectivului de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile la 20%. Cu o pondere a energiei din surse regenerabile estimată la 15,3 % din consumul final brut de energie în 2014, UE și marea majoritate a statelor membre înregistrează progrese satisfăcătoare: se preconizează că 25 de state membre își vor îndeplini obiectivele naționale pentru 2013–2014. România este unul dintre cele 25 de state membre UE ce urmează să îndeplinească atât obiectivul național stabilit pentru 2013-2014 (19,7%), cât și foarte probabil pe cel pentru anul 2020 (24%), în ceea ce privește energia din surse regenerabile. Astfel, în 2013, România înregistra deja un procent de 23,9% din totalul energiei consumate provenind din astfel de surse.

Aceste rezultate sunt publicate în raportul pe 2015 al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivului UE, obligatoriu din punct de vedere juridic, care prevede o pondere de 20 % a energiei din surse regenerabile, a obiectivului care prevede că minimum 10 % din carburanții utilizați pentru transporturi trebuie să provină din surse regenerabile, precum și a obiectivelor naționale obligatorii pentru 2020. În ceea ce privește folosirea energiei din surse regenerabile în transporturi, procentul estimat este de 5,7% pentru 2014. Atingerea obiectivului de 10%, stabilit pentru 2020, reprezintă o provocare, însă rămâne posibilă, datorită unor state membre în care s-au înregistrat progrese satisfăcătoare.

„Raportul arată încă o dată că producția și consumul de energie din surse regenerabile reprezintă un succes la nivel european. În Europa, cantitatea de energie din surse regenerabile pe cap de locuitor este de 3 ori mai mare decât oriunde în restul lumii. Avem peste 1 milion de persoane care lucrează în sectorul energiei din surse regenerabile, iar valoarea acestui sector depășește 130 de miliarde de euro pe an. Exportăm energie din surse regenerabile în valoare de 35 de miliarde de euro în fiecare an”, a declarat Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie.

Directiva privind energia din surse regenerabile dă rezultate

Raportul arată că Directiva privind energia din surse regenerabile dă rezultate: dezvoltarea energiei din surse regenerabile a condus la

  • evitarea producerii a aproximativ 326 de milioane de tone de emisii de CO2 brute în 2012 și la evitarea producerii a 388 de milioane de tone în 2013,
  • precum și la o reducere a cererii de combustibil fosil la nivelul UE de 116 Mtep în 2013.

În plus, în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie a UE:

  • înlocuirea gazelor naturale cu energie din surse regenerabile a reprezentat 30 % din consumul total de combustibil fosil care a fost evitat în 2013,
  • iar aproape jumătate din statele membre și-au redus consumul intern brut de gaze naturale cu cel puțin 7 %.

În plus, raportul constată că sursele regenerabile de energie devin surse obișnuite, acceptate la scară largă, iar obiectivele pentru 2020 reprezintă un factor determinant pentru investițiile în surse regenerabile de energie efectuate la nivel mondial sub conducere europeană, precum și pentru politicile energetice care sprijină aceste surse, mult dincolo de granițele Europei.

Context

Ținând cont că mai sunt cinci ani până în 2020, raportul privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile reprezintă evaluarea intermediară a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2020 în materie de energie din surse regenerabile. O dată la doi ani, raportul monitorizează progresele înregistrate de UE și de statele membre în direcția atingerii obiectivelor privind energia din surse regenerabile, obligatorii din punct de vedere juridic, stabilite în Directiva privind energia din surse regenerabile, care a fost adoptată în 2009 ca parte a pachetului de politici ale UE în domeniul schimbărilor climatice și al energiei. Raportul include, de asemenea, o evaluare a fezabilității obiectivului care prevede 10 % energie din surse regenerabile în transporturi și sustenabilitatea utilizării biocarburanților și a biolichidelor.

Legislația UE care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile este în vigoare încă din 2001, când a fost adoptată prima directivă privind promovarea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, urmată de directiva din 2003 privind utilizarea biocarburanților și a altor carburanți regenerabili în sectorul transporturilor.

sursa: Comisia Europeana – comunicat de presa

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com