Sectorul financiar, un actor puternic în lupta împotriva schimbărilor climatice

Comisia ia primele măsuri concrete pentru a permite sectorului financiar din UE să deschidă calea spre o economie mai verde și mai curată. Propunerile, elaborate în urma primului Plan de acțiune privind finanțarea sustenabilă al UE, vor permite sectorului financiar să sprijine pe deplin lupta împotriva schimbărilor climatice.Există argumente convingătoare pentru a pune sectorul financiar în slujba planetei: în primul rând, impactul schimbărilor climatice amenință deja stabilitatea financiară și conduce la pierderi economice majore în caz de inundații, eroziune a solului sau secete.

Planul de acțiune privind finanțarea durabilă vizează:

  • reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile (Europa trebuie să elimine un deficit anual de investiții de aproape 180 de miliarde EUR pentru a putea realiza, până în 2030, obiectivele UE în materie de climă și energie);
  • gestionarea riscurilor financiare care decurg din schimbările climatice, epuizarea resurselor, degradarea mediului și aspectele sociale (În momentul de față, riscurile legate de mediu și de schimbările climatice nu sunt întotdeauna luate în considerare în mod adecvat de către sectorul financiar. Ca urmare a creșterii numărului de dezastre naturale cauzate de condițiile meteorologice, companiile de asigurări trebuie să se pregătească să suporte costuri mai ridicate. De asemenea, băncile vor fi expuse la pierderi mai mari din cauza scăderii rentabilității companiilor celor mai expuse la schimbările climatice sau a celor foarte dependente de resursele naturale, care se împuținează.)
  • transparență și o viziune pe termen lung a activității financiare și economice (Transparența întreprinderilor cu privire la chestiunile legate de durabilitate este o condiție prealabilă pentru a le permite actorilor de pe piața financiară să evalueze corect dacă întreprinderile creează valoare pe termen lung și modul în care acestea gestionează riscurile legate de durabilitate.).

Caracteristicile principale ale măsurilor

  1. Un sistem de clasificare unificată („taxonomie”) la nivelul UE: Propunerea stabilește criterii armonizate pentru a determina dacă o activitate economică este sustenabilă din punct de vedere ecologic. Comisia va identifica activitățile considerate „sustenabile”, ținând seama de practicile de piață și de inițiativele existente și bazându-se pe consilierea oferită de un grup de experți tehnici care este în prezent în curs de înființare. Clasificarea ar trebui să le indice clar actorilor economici și investitorilor care sunt activitățile considerate sustenabile, astfel încât aceștia să își poată lua deciziile de investiții în cunoștință de cauză. 
  2. Îndatoririle investitorilor și publicarea informațiilor: Regulamentul propus va asigura consecvență și claritate cu privire la modul în care investitorii instituționali, precum administratorii de active, societățile de asigurare, fondurile de pensii sau consilierii de investiții, ar trebui să integreze factorii ecologici, sociali și de guvernanță (environmental, social and governance – ESG) în procesul lor de luare a deciziilor de investiții. 
  3. Indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon: Normele propuse vor crea o nouă categorie de indici de referință, cuprinzând versiunea „decarbonizată” sau cu emisii scăzute de carbon a indicilor standard, precum și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon. Acest nou standard de piață ar trebui să reflecte amprenta de carbon a întreprinderilor și să le ofere investitorilor mai multe informații cu privire la amprenta de carbon a unui portofoliu de investiții. 
  4. O mai bună consiliere a clienților cu privire la sustenabilitate: Comisia a lansat o consultare cu scopul de a evalua cele mai bune modalități de a include preocupările legate de ESG în consilierea pe care firmele de investiții și distribuitorii de asigurări o oferă clienților individuali. Scopul este de a modifica actele delegate în temeiul Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) și al Directivei privind distribuția de asigurări. Conform normelor propuse, atunci când evaluează dacă un produs de investiții corespunde nevoilor clienților lor, firmele ar trebui să țină seama și de preferințele în materie de sustenabilitate ale fiecărui client. 

 

Link-uri utile:

Fișă informativă

Informații suplimentare despre creșterea durabilă

Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile, 08.03.2018

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com