Securitate si un nou design pentru piata energiei in UE

uniunea-pietei-energiei

Comisia Europeană a prezentat pe data de 15 iulie o serie de propuneri vizând noi beneficii pentru consumatori, reorganizarea pieței europene de energie electrică, simplificarea etichetei de eficiență energetică și revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Pachetul face un pas decisiv către consacrarea, în legislația Uniunii, a obiectivului de reducere a emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030. De asemenea, Comisia transmite un semnal industriei prin menținerea și dezvoltarea perspectivelor de investiții în energia nepoluantă.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „În cadrul strategiei privind uniunea energetică, ne-am luat angajamentul de a consolida poziția consumatorilor europeni, de a crea o piață energetică unică și funcțională, de a pune eficiența energetică pe primul loc și de a deveni numărul unu în domeniul surselor regenerabile de energie. Acum, la cinci luni de la adoptarea strategiei privind uniunea energetică, pachetul din această vară demonstrează hotărârea noastră de a de-carboniza economia și de a oferi consumatorilor un rol central în tranziția energetică a Europei. Acest pachet marchează nu numai noi beneficii pentru consumatori, ci și noi beneficii pentru întregul sistem energetic al Europei”.
Propunerile din pachet acoperă următoarele domenii:

  • Schema de comercializare a certificatelor de emisii
  • Revizuirea etichetei de eficiență energetică
  • Protecția consumatorilor de energie
  • O nouă organizare a pieței energetice

Comisia lansează o consultare publică privind modul în care ar trebui reorganizată piața energiei electrice, pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor și a facilita investițiile. De asemenea, pachetul lansează o a doua consultare publică cu privire la oportunitatea modificării legislației în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică.

 

Consultare publică: Securitatea aprovizionării cu energie electrică

Termen-limită: 08.10.2015

Grup țintă: autoritățile statelor membre UE, participanții la piața energiei și asociațiile din care fac parte aceștia, consumatorii de energie, ONG-uri și alte părți interesate.

În strategia sa privind uniunea energetică, Comisia Europeană a menționat intenția modificării legislației privind securitatea aprovizionării cu energie electrică în 2016.

Consultarea publică ridică unele întrebări legate de rolul autorităților naționale în prevenirea și gestionarea riscurilor în domeniul aprovizionării cu energie electrică a Uniunii. De asemenea, consultarea invită părțile interesate să își exprime opinia despre îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în domeniu.

Inițiativa este parte a unui set mai larg de amendamente propuse de Comisia Europeană în domeniul pieței energiei electrice.

 

Consultare publică: Redefinirea pieței energiei

Termen limită: 08.10.2015

Grup țintă: autoritățile statelor membre ale UE, participanții la piața energiei și asociațiile din care fac parte aceștia, IMM-uri, consumatori de energie, ONG-uri, alte părți interesate, cetățeni.

Părțile interesate sunt invitate să participe la identificarea aspectelor ce ar putea interveni în situația redefinirii pieței europene a energiei. Câteva dintre cele deja punctate de Comisia Europeană sunt: (i) îmbunătățirea funcționării pieței și a investițiilor; (ii) integrarea în piață a energiilor regenerabile; (iii) legătura dintre piețele en-gros și en-detail; (iv) consolidarea coordonării regionale pentru elaborarea politicilor, între operatorii de sistem și investițiile în infrastructură; (v) guvernarea pieței interne a energiei electrice; (vi) dimensiunea europeană a securității aprovizionării.

Link-uri utile:
Uniunea energetică: furnizarea de energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile pentru toți cetățenii europeni

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com