Sir Julian King, propus de președintele Juncker pentru poziția de comisar UE | Agenda europeană privind securitatea

Copyright pixabay
Copyright pixabay

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a anunțat intenția, la 2 august 2016, de a-i atribui britanicului Sir Julian King portofoliul de comisar pentru securitate, însărcinat cu lupta împotriva terorismului și a crimei organizate. Numirea vine în urma demisiei comisarului britanic Jonathan Hill, după votul în favoarea Brexit din 23 iunie.

Potrivit art. 246, subparagraful 2 din Tratatul privind funcționarea UE, noul comisar de naționalitate britanică este numit de către Consiliul UE, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European.

Președintele Jean-Claude Juncker a trimis în cursul zilei de 2 august 2016 o scrisoare președintelui Parlamentului European (PE), Martin Schulz, prin care îl informează de intenția de a-i aloca britanicului Julian King portofoliul de comisar pentru securitate. Această scrisoare este, de asemenea, trimisă în copie și premierului slovac, Robert Fico, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Comisarul pentru Securitate va sprijini punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pe care Comisia Europeană a adoptat la 28 aprilie 2015. El va contribui la realizarea unei Uniuni operaționale și eficiente in domeniul securității,  în conformitate cu comunicarea Comisiei Europene din 20 aprilie 2016 cu privire la Agenda europeană în domeniul securității.

Scrisoarea trimisă de către președintele Juncker lui Sir Julian King detaliază principalele sale sarcini și responsabilități în calitate de comisar responsabil cu securitatea. Comisarul pentru securitate va lucra în echipa și sub îndrumarea prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale. El va sprijini și va completa activitatea lui Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie.

In același timp, comisarul pentru securitate va fi sprijinit de un grup de lucru format din experți din mai multe direcții generale și supravegheat de către directorul general pentru Afaceri Interne. Acest grup de lucru va include, în special, experți din direcțiile generale pentru afaceri interne (HOME), mobilitate și transport (DG MOVE), rețelele de comunicații, de conținut și Tehnologie (DG CONNECT), precum și energie (DG ENER). Deoarece acesta este un portofoliu nou care completează portofoliile existente, responsabilitățile celorlalți comisari rămân neatinse.

Agenda europeană privind securitatea: Să pregătim calea spre o Uniune a securității

La 20 aprilie 2016, Comisia Europeană a comunicat calea de urmat în direcția realizării unei uniuni eficace și reale în materie de securitate a Uniunii Europene, având drept fundament Agenda europeană privind securitatea. Chiar dacă responsabilitatea în materie de securitate revine, în primul rând, statelor membre, amenințările transnaționale, cum ar fi terorismul, nu pot fi combătute în mod eficace fără o abordare comună la nivel european. La nivelul Uniunii se construiesc în prezent instrumentele, infrastructura și mediul necesare, de natură să permită autorităților naționale să conlucreze în mod eficace pentru a răspunde provocării comune.

O astfel de abordare se poate adapta la amenințări noi și emergente, fiind utilizată pentru a face față celor mai urgente trei provocări: 1) prevenirea terorismului și combaterea radicalizării; 2) combaterea criminalității organizate; 3) combaterea criminalității informatice.

Potrivit agendei, principalele măsuri, care au rolul de a spori capacitatea colectivă de a identifica soluții la amenințarea teroristă, cuprind următoarele:

  • Combaterea amenințării pe care o reprezintă luptătorii teroriști străini care se întorc: autoritățile naționale trebuie să fie pe deplin informate cu privire la deplasările luptătorilor teroriști străini, atât ale celor care ies, cât și ale celor care vin, și să comunice aceste informații între ele, dar și cu agențiile UE, prin intermediul Sistemului de Informații Schengen și al Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol.
  • Prevenirea și combaterea radicalizării: este necesar să se acorde prioritate măsurilor de prevenire a radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizațiile teroriste.
  • Pedepsirea teroriștilor și a persoanelor care îi sprijină: Parlamentul European și Consiliul ar trebui să ajungă rapid la un acord referitor la propunerea Comisiei de directivă privind combaterea terorismului în vederea incriminării infracțiunilor legate de activități teroriste, cum ar fi deplasarea teroriștilor și asigurarea finanțării, a cazării, a transportului sau a sprijinului material acordat teroriștilor.
  • Îmbunătățirea schimbului de informații: Parlamentul European și Consiliul ar trebui să finalizeze rapid regulamentul revizuit privind Europol și să adopte propunerile legislative prezentate de Comisie pentru îmbunătățirea schimbului de informații și a interoperabilității bazelor de date și a sistemelor de informații, cum ar fi extinderea la cetățenii din afara UE a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).
  • Consolidarea Centrului european de combatere a terorismului: Centrul european de combatere a terorismului ar trebui să fie consolidat pentru a deveni, pentru agențiile de asigurare a respectării legii, centrul principal de informații pentru analiza amenințărilor și pentru a susține dezvoltarea unor planuri operaționale de combatere a terorismului. Evaluările amenințărilor comune privind terorismul și radicalizarea ar trebui să fie elaborate încă de pe acum în regim de urgență.
  • Suprimarea accesului teroriștilor la arme de foc și explozivi: Statele membre ar trebui să pună în aplicare cu prioritate Planul de acțiune privind armele de foc și explozivii, iar Parlamentul și Consiliul ar trebui să adopte propunerea de revizuire a Directivei privind controlul achiziționării și deținerii de arme, prezentată de Comisie la data de 18 noiembrie 2015.
  • Suprimarea accesului teroriștilor la fonduri: Comisia se va baza pe Planul de acțiune privind combaterea finanțării terorismului pentru a ajuta statele membre să consolideze detectarea și prevenirea transferurilor de fonduri și alte active și să distrugă sursele de venituri ale organizațiilor teroriste.
  • Protejarea cetățenilor și a infrastructurilor esențiale: autoritățile de asigurare a respectării legii și alte autorități-cheie trebuie să fie mai bine pregătite pentru riscurile de securitate cauzate de vulnerabilitatea infrastructurilor esențiale, să asigure schimbul eficient de informații relevante, să conceapă măsuri de prevenție într-un mod coordonat la nivel transfrontalier și să sprijine cercetarea cu privire la necesitățile viitoare în materie de tehnologie și de capabilitate.
  • Dimensiunea externă: este necesar să se asigure o mai mare coerență între acțiunile interne și externe în materie de securitate. Bazându-se pe activitatea coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului, a Comisiei și a SEAE, UE ar trebui să inițieze parteneriate de luptă împotriva terorismului cu țările din jurul Mării Mediterane.

Link-uri utile:

CV-ul lui Sir Julian King

Comunicat: President Juncker consults the European Parliament on Sir Julian King as Commissioner for the Security Union

Comunicat: Agenda europeană privind securitatea: Să pregătim calea spre o Uniune a securității

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com