SIS: Comisia propune măsuri pentru întărirea Sistemului de Informații Schengen, esențial în combaterea terorismului

schengenii

La 21 decembrie 2016, Comisia propune consolidarea eficacității și a eficienței operaționale a Sistemului de informații Schengen (SIS), astfel cum s-a anunțat în comunicarea care stabilește calea către o uniune a securității efectivă și durabilă în UE și astfel cum s-a reiterat în discursul privind starea Uniunii al președintelui Juncker. Consultat de 2,9 miliarde ori în 2015, SIS este sistemul de schimb de informații cel mai larg utilizat pentru gestionarea frontierelor și asigurarea securității în Europa. Îmbunătățirile propuse vor consolida și mai mult capacitatea sistemului de a combate terorismul și criminalitatea transfrontalieră, de a îmbunătăți gestionarea frontierelor și a migrației și de a asigura un schimb de informații eficace între statele membre, pentru a spori securitatea cetățenilor europeni.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Prin propunerile de astăzi extindem domeniul de aplicare al Sistemului de informații Schengen pentru a acoperi lacunele în materie de informații și pentru a îmbunătăți schimbul de informații privind terorismul, criminalitatea transfrontalieră și migrația neregulamentară, contribuind astfel la întărirea controlului frontierelor noastre externe și la o uniune a securității efectivă și durabilă în UE. În viitor nu ar mai trebui să se piardă vreodată nicio informație critică privind persoane suspectate a fi potențiali teroriști sau migranți aflați în situație neregulamentară care traversează frontierele noastre externe.”

Modificările propuse de Comisie includ:

  • stabilirea de cerințe uniforme pentru personalul de la fața locului în ceea ce privește modalitățile de prelucrare a datelor SIS în condiții de siguranță și asigurarea continuității activității pentru utilizatorii finali;
  • garanții suplimentare pentru a asigura că prelucrarea și colectarea datelor și accesul la acestea se limitează la strictul necesar, cu respectarea deplină a legislației UE și a drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la căi de atac eficiente;
  • introducerea unei noi categorii de semnalări pentru „persoanele necunoscute căutate” și prin acordarea unor drepturi de acces deplin pentru Europol;
  • obligația de a genera o semnalare SIS în cazurile legate de infracțiuni de terorism și printr-un nou formular de verificare menit să faciliteze autorităților colectarea informațiilor esențiale;
  • protecția copiilor: autoritățile vor emite, în plus față de semnalările privind copiii dispăruți, semnalări preventive privind copiii care sunt expuși unui risc ridicat de răpire;
  • punerea în aplicare efectivă a interdicțiilor de intrare pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe, prin stabilirea obligativității introducerii lor în SIS;
  • introducerea unei noi categorii de semnalări privind deciziile de returnare, asigurând punerea în aplicare a deciziilor de returnare emise pentru resortisanții țărilor terțe cu ședere neregulamentară;
  • utilizarea cu mai multă eficacitate a unor date precum imaginea facială și amprentele palmei pentru a identifica persoanele care intră în spațiul Schengen;
  • prevenirea și investigarea cazurilor de furt și contrafacere prin faptul că prevăd emiterea de semnalări cu privire la o gamă mai largă de bunuri și de documente furate și falsificate.

Sistemul de Informații Schengen (SIS) este un sistem centralizat de informații la scară largă care vine în sprijinul controalelor la frontierele externe ale spațiului Schengen și care îmbunătățește cooperarea în domeniul asigurării respectării legii și în cel judiciar în 29 de țări din întreaga Europă. În prezent acesta conține aproximativ 70 de milioane de înregistrări, iar în 2015 a fost consultat de 2,9 miliarde ori – de 1 miliard de ori mai mult decât în 2014.

 

Sursa: Comunicat de presă al Comisiei Europene

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com