Solutiile europene pentru problema somajului in randul tinerilor

Education
“Tineretul nostru nu mai poate aștepta”, afirmă comisarul Marianne Thyssen, desemnată să ocupe portofoliul Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională.

Şomajul în rîndul tinerilor de până la 25 de ani este cea mai mare problemă cu care se confruntă Europa de ceva ani. Deşi forurile europene au luat măsuri în această privinţă înfiinţând chiar un program separat destinat exclusiv acestei categorii, este vorba despre iniţiativa garanţia pentru tineret, care are un obiectiv foarte clar crearea de locuri de muncă pentru tinerii sub 25 de ani, probleme în acest domeniu sunt departe de a se fi ameliorat. În continuare chiar şi după doi ani de la lansarea iniţiativei tinerii din statele membre se confruntă cu lipsa unei susţineri eficiente în căutarea şi obţinerea unui loc de muncă dar şi în identificarea oportunităţilor reale de ucenicie şi educaţie în anumite domenii.

Garanţia pentru tineret ar fi trebuit să garanteze aşa cum îi spune şi numele, în toate statele membre în termen de patru luni de la terminarea şcolii sau pierderea unui loc de muncă găsirea unui alt loc de muncă de o calitate mai bună fie o oportunitate de ucenicie sau continuarea studiilor pentru o mai bună şi calificată pregătire profesională. Cu alte cuvinte o îmbunătăţire a viitorului unei generaţii care dacă pierde startul va lăsa de la an la an o Europă cu foarte mulţi şomeri tineri. Lucru care ar agrava extrem de mult evoluţia economiei în întreg ansamblul ei.

Modificarea programului de educaţie precum şi a investiţiilor în programe de calificare sunt măsuri care pot diminua efectele negative ale şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani. Cifrele arată că peste 5 milioane de tineri din Europa nu au un loc de muncă în momentul de față. Această cifră înseamnă aproximativ unul din cinci tineri europeni. În unele țări europene, ne confruntăm cu rate ale șomajului în rândul tinerilor de circa 50 la sută. Iar dacă ar fi să o cităm pe doamna comisar amintită mai sus “Acest lucru este inacceptabil”.

Dar ce se face în prezent la nivelul instituţiilor europene pentru a trece de la inacceptabil la micşorarea cifrei de 5 milioane cu cel puţin la un sfert ? Marianne Thyssen ne informează că Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor dispune de un buget total de 6,4 miliarde de euro, destinat să furnizeze cât mai rapid sprijin direct celor mai defavorizați: tinerii care nu sunt încadrați în muncă, învățământ sau formare profesională. Inițiativa ajută regiunile cele mai afectate din 20 de state membre. În practică semnifică că un tânăr poate depune o cerere la serviciul public de ocupare a forței de muncă și ar trebui să beneficieze aproape imediat de o serie de măsuri privind angajarea, formarea sau consilierea profesională, în funcție de contextul și de nevoile sale individuale.

Din păcate, în momentul de faţă, este foarte evident pentru toate părţile implicate că rezultatele din statele membre nu corespund așteptărilor. Statele membre au întâmpinat dificultăți în asigurarea plăților necesare pentru a se începe finanțarea activităților și a măsurilor. Într-adevăr, guvernele trebuie să prefinanțeze proiectele din bugetele lor naționale înainte de a fi rambursate din fonduri UE. Această condiție a fost deosebit de dificilă pentru statele membre care înregistrează cele mai ridicate niveluri ale șomajului în rândul tinerilor, deoarece acestea sunt, de asemenea, cele care se confruntă cu mai multe constrângeri bugetare.

De asemenea un alt motiv pentru care suntem de acord cu doamna ofiţer pe probleme sociale Marianne Thyssen este propunerea imediată după investirea în acest portofoliu, referitoare la creşterea cu un 1 miliard de euro a bugetului pentru prefinanțarea operațiunilor și a activităților de promovare a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Pentru ca aceşti bani să fie folosiţi într-adevăr în scopul pentru care au fost propuşi şi alocaţi, statele membre trebuie de urgenţă să propună proiecte concrete pentru a putea transforma banii în iniţiative precise şi orientate pentru a readuce tineretul Europei pe piaţa muncii.

Marianne Thyssen – portofoliu: Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com