Specializarea inteligentă: creștere bazată pe inovare în toate regiunile UE

Specializarea Inteligentă a adus o îmbunătățire reală în modul în care regiunile Europene își elaborează strategiile inovative, creând sau consolidând cooperarea la toate nivelurile, în special cu sferele de afaceri locale.

Vezi:  IP/17/1995

Există loc de îmbunătățire; pentru a ajuta mai bine regiunile să prindă trenul globalizării, această comunicare a Comisiei identifică patru provocări principale pentru inovarea regională, precum și acțiuni și soluții de politică pentru a le aborda, în cadrul strategiilor de specializare inteligente ale regiunilor. Experiența dobândită până în prezent cu programele actuale de politică de coeziune, împreună cu acțiunile și soluțiile politice prezentate în prezenta comunicare, vor oferi o contribuție utilă la pregătirea următorului cadru financiar multianual.Comisia va încerca să modeleze o abordare mai amplă pentru stimularea creșterii bazate pe inovare în UE, cu scopul de a face ca o specializare inteligentă să fie un instrument cuprinzător pentru a ajuta toate regiunile să profite de oportunitățile aduse de schimbările tehnologice, digitalizarea și modernizarea industrială. 

Provocarea 1: Creșterea capacității de inovare în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile de tranziție industrială 

Comisia a subliniat deja nevoile specifice ale regiunilor mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitățile lor de inovare și legătura cu lanțurile de valori globale. Proiectele pilot susținute de Comisie, conduse în două regiuni poloneze, au prezentat rezultate promițătoare, în special în ceea ce privește dezvoltarea clusterelor competitive și reforma mediului de afaceri.
Regiunile din tranziția industrială se confruntă cu provocări diferite. Dincolo de inovare într-un context globalizat, aceștia nu beneficiază de același sprijin financiar din partea UE ca și regiunile mai puțin dezvoltate, deși exista posibilitatea să nu poată atrage investiții suficiente pentru a dezvolta noi avantaje comparative și pentru a avansa în lanțul valoric. Adesea, intensive pe bază de carbon, ele pot combina lipsa unei baze de competențe adecvate, costul ridicat al forței de muncă și dezindustrializarea. Ce propune Comisia: Pentru a însoți modernizarea industrială a acestor regiuni, Comisia va promova o acțiune-pilot finanțată de UE, incluzând o serie de regiuni de voluntariat, prin care să își reînnoiască sistemele de inovare pe baza strategiilor lor de specializare inteligente.Această acțiune-pilot va oferi sprijin la cerere din partea experților Comisiei, precum și acțiuni de asistență tehnică susținute de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pentru a facilita utilizarea în comun a instrumentelor UE existente,cu scopul de a accelera absorbția inovației, elimina barierele de investiții, facilitarea recalificării și pregătirea pentru schimbări industriale și sociale.
Aceste parteneriate ar trebui să aibă loc până în Martie 2018. Până la sfârșitul anului 2018, fiecare parteneriat ar fi trebuit să definească un set de acțiuni care să promoveze transformarea economică, identificând posibilitățile de finanțare la nivel european, național și regional.In conformitate cu propunerea Comisiei “EFSI 2.0”, acest sprijin direct ar putea fi completat prin orientarea, de către reprezentanții Comisiei pentru investiții pe teren, a posibilităților de combinare a fondurilor și instrumentelor UE, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice (EFSI – inima Planul Juncker) și fondurile din cadrul politicii de coeziune. 

Provocarea 2: Creșterea cooperării în domeniul investițiilor în inovare în regiuni 

Pentru a dezvolta produse inovatoare și a extinde dincolo de piețele locale pentru a crea – sau reconstrui – lanțuri de valori europene, regiunile și sferele lor industriale locale trebuie să-și unească forțele și să își reunească resursele, într-un parteneriat strâns cu actori de inovare și cercetătorii din domeniul inovării.Rețelele de investiții interregionale în reînnoirea industrială există deja. Inițiativa Vanguard reunește 30 de regiuni ale UE care dezvoltă în comun proiecte cu valoare adăugată ridicată, pe baza unor priorități de specializare inteligente.Această inițiativă a servit drept model pentru platformele tematice de specializare inteligentă, în cadrul căruia 100 de regiuni cu active corespunzătoare pot dezvolta multe proiecte, pot împărți infrastructura de cercetare (facilități de testare, centre de date sau laboratoare Fab-Labs) și beneficiază de expertiza experților Comisiei.  Ce propune Comisia: Pentru a merge mai departe și pentru a construi pe rețelele și platformele existente, Comisia va lansa o acțiune-pilot finanțată de UE până la sfârșitul anului 2017 pentru a intensifica proiectele de inovare interregională. Proiectele mici vor avea ocazia de a integra investiții masive, reunind fondurile UE în cel mai eficient mod.Vor fi create cinci-zece parteneriate tematice cu factorii de decizie, cercetători, întreprinderi și alți actori în domeniul inovării. Sectoarele economice cu valoare adăugată mare vor fi vizate, cum ar fi bioeconomia, volumele de date mari, sănătatea sau mobilitatea conectată, precum și sectoarele tradiționale cu procese inovatoare de fabricație.Platformele tematice inteligente de specialitate vor acționa ca structură de coordonare în cadrul căreia parteneriatele selectate pot funcționa cu echipe înființate în cadrul Comisiei, implicând experți din mai multe departamente ale Comisiei. 

Provocarea 3: Necesitatea reformării sistemelor regionale de inovare

Specializarea inteligentă – condiție prealabilă pentru ca statele membre să beneficieze de finanțarea din domeniul politicii de coeziune în domeniul cercetării și inovării – s-a dovedit a fi un stimulent puternic pentru statele membre și regiuni pentru a realiza reforme și pentru a îmbunătăți guvernanța pe mai multe niveluri. În prezent, eforturile mai ample de reformă ale sistemelor regionale de cercetare și inovare necesită o atenție deosebită a trei aspecte transversale, în conformitate cu recomandările emise în contextul semestrului european: calitatea cercetării publice, cooperarea eficientă în domeniul științei și afacerilor cu sprijinul potrivit pentru transferul de tehnologie, și un mediu prietenos pentru afaceri. Eforturile de realizare a reformelor ar trebui să fie completate de investiții în competențele, educația și formarea corespunzătoare, pentru a se potrivi mai bine cerințelor pieței muncii de astăzi și de mâine, în conformitate cu agenda pentru noi competențe

Ce propune Comisia: Comisia își va intensifica eforturile pentru a încuraja statele membre să utilizeze pe deplin sprijinul UE disponibil pentru a facilita elaborarea și punerea în aplicare a reformelor. De exemplu, asistența la cerere din partea Serviciului de sprijin pentru reforma structurală poate contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri și la descompunerea silozurilor între organele administrative.Facilitatea de susținere a politicilor Orizont 2020 va ajuta statele membre să abordeze obstacolele din sistemele lor de cercetare și inovare, inclusiv cele legate de punerea în aplicare eficientă a strategiilor de specializare inteligentă.Statele membre sunt invitate să consolideze dialogul cu toate părțile interesate în cursul procesului semestrului european, inclusiv regiunile și autoritățile locale. De asemenea, acestea ar trebui să dezvolte baze locale de competențe prin conectarea mai bună a sistemelor de educație și formare profesională cu prioritățile inteligente de specializare.

Provocarea 4: Facilitarea sinergiilor dintre politicile și instrumentele UE 

În prezent, există un număr important de instrumente politice regionale, naționale și europene care vizează cercetarea și inovarea, creșterea economică și competitivitatea sau promovarea cooperării interregionale.S-au întreprins deja eforturi pentru a promova și simplifica combinațiile și sinergiile dintre Fondul european pentru investiții strategice (EFSI) în cadrul planului Juncker, al fondurilor Orizont 2020 și al politicii de coeziune.

Ce propune Comisia: Comisia va colabora cu autoritățile naționale și regionale și le va ajuta să combine fondurile, în special prin furnizarea unor clarificări suplimentare privind sinergiile în ceea ce privește ajutoarele de stat și achizițiile publice.Pentru a stimula cooperarea interregională, Comisia va continua să colaboreze cu Parlamentul European și cu Consiliul în contextul discuțiilor în curs privind revizuirea intermediară a cadrului financiar multianual pentru a facilita în continuare investițiile transnaționale, cum ar fi punerea în aplicare a operațiunilor în afara UE Fonduri program de domeniu. Comisia va oferi, de asemenea, părților interesate o mapare cuprinzătoare a actorilor și a facilităților de sprijin pentru a încuraja parteneriatele industriale transregionale și accesul la competențe.Simplificarea sinergiilor și alinierea normelor între diferitele instrumente de finanțare ale UE se află pe agenda Comisiei în cadrul discuției privind viitorul finanțelor UE, lansată de Comisie la 28 iunie, cu documentul său de reflecție dedicat.În acest context, un Grup la Nivel Înalt privind simplificarea pentru beneficiarii fondurilor UE înființat de Comisie, a publicat recent concluziile sale finale pentru cadrul post-2020, cu idei pentru a facilita combinațiile viitoare între fondurile UE.

 

Sursa: Comunicat de presă al CE

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com