Standardele duble privind calitatea produselor alimentare: recomandările CE pentru combaterea practicilor neloiale

Pe 26 septembrie, Comisia a publicat setul de orientări referitoare la legislația UE în materie de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor care se aplică în cazul produselor cu dublu standard de calitate.

În respectivele orientări sunt enumerate și explicate cerințele relevante din legislația UE referitoare la siguranța alimentară și la protecția consumatorilor, la care autoritățile trebuie să se raporteze atunci când analizează o posibilă problemă de dublu standard de calitate a produselor alimentare:

În orientări sunt descrise etapele, stabilite pe baza acestei legislații, pe care autoritățile naționale de protecție a consumatorilor și de siguranță alimentară trebuie să le parcurgă pentru a determina dacă producătorii încalcă respectivele dispoziții. Dacă încălcarea are dimensiuni transfrontaliere, autoritățile de protecție a consumatorilor o pot urmări la nivel european, prin intermediul rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor.

Responsabilitatea de a asigura că societățile comerciale respectă legislația UE le revine autorităților naționale de protecție a consumatorilor și de siguranță alimentară. Comisia Europeană s-a angajat totuși să le ajute cu orientările menționate și cu diferite direcții de lucru.

Alte acțiuni întreprinse de Comisie

Pe lângă orientările menționate, Comisia, prin Centrului Comun de Cercetare (JRC), lucrează la elaborarea unei metodologii privind testarea comparativă a produselor alimentare și finanțează și alte activități pentru strângerea probelor și punerea în aplicare.

Comisia a demarat un dialog cu producătorii și cu asociațiile producătorilor de mărci, care s-au angajat să elaboreze pentru această toamnă un cod de conduită.

La 13 octombrie Comisia va participa la Summitul dedicat consumatorilor, o reuniune ministerială la înalt nivel a cărei temă este dublul standard de calitate a produselor alimentare și care este organizată la Bratislava de Guvernul Slovaciei și de Guvernul Republicii Cehe. În plus, Comisia va organiza, în septembrie și noiembrie, ateliere cu autoritățile din sectorul protecției consumatorilor și al siguranței alimentare. 

Pentru informații suplimentare

Orientările privind aplicarea legislației UE în materie de produse alimentare și consumatori

Fișa informativă referitoare la orientări

Fișa informativă referitoare la dublul standard de calitate, realizată pe baza discursului privind starea Uniunii

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com