Suplimentarea fondurilor pentru cercetare, dezvoltare si inovare | Beneficiari: Universitatea Politehnica Timisoara si Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes

universitatea-medicina-timisoara

Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE),  a anuntat contractarea de finantari in valoare de 60 milioane de euro pentru cercetare dezvoltare si inovare in cadrul operatiunii “Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare” – axa prioritara 2 POSCCE – “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate“.

Astfel, au fost semnate contracte de finantare pentru toate cele 17 proiecte aflate pe lista de rezerva care au obtinut 26 de puncte, in urma procesului de evaluare si selectie, si care indeplineau in continuare criteriile de eligibilitate.

Aceste noi finantari au fost acordate datorita suplimentarii bugetului apelului cu 50 milioane de euro, economii identificate in cadrul programului, la care s-au adaugat alte 10 milioane de euro, economii realizate in cadrul axei prioritare 2.

Doua dintre proiectele timisorene vor intra in implemenetare ca urmare a acestei suplimentari . Este vorba de proiectul “Platforma integrată de cercetare-dezvoltare pentru comportarea construcţiilor la acţiuni extreme”, in valoare de 21 mil. lei – Universitatea „Politehnica” din Timişoara si de proiectul “Studiu multicentric privind utilizarea abordului robotic în corelarea scăderii nivelului de adipokine circulante din obezitate cu riscul apariţiei cancerului pelvin” in valoare de 19 mil. lei al Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes”

Lista completa a proiectelor poate fi accesata aici >>> Lista cererilor de finantare semnate

Mai multe informatii despre Fondurile Structurale http://www.fonduri-ue.ro/poscce/

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com