Susține Inițiativa cetățenească europeană „Europe CARES – Educație incluzivă de calitate pentru copiii cu handicap”

Pe 4 martie, Comisia Europeană a înregistrat inițiativa cetățenească europeană intitulată „Europe CARES – Educație incluzivă de calitate pentru copiii cu handicap”.

Despre Inițiativă

Prin intermediul acestei initiative, noi părinții de copii cu dizabilități din 7 state membre UE, argumentăm necesitatea și propunem Comisiei Europene elaboarea unei propuneri de Directivă europeană privind Educația Persoanelor cu Dizabilități la nivelul Uniunii Europene în spiritul incluziunii, conform prevederilor Art. 24 din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de UE prin Decizia Consiliului (2010/48/EC).

Maria Mădălina TURZA, Reprezentantul Comitetului de Inițiativă EUROPE CARES

Președinte Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități

”Aceasta este o ințiativă în premieră la nivelul Uniunii Europene, pe de o parte din perspectiva subiectului abordat (dizabilitate/educație), iar pe de altă parte este o premieră în sensul în care inițiativa a luat naștere în România, care va juca un rol central în următoarea perioadă la nivelul mecanismelor de decizie ale Uniunii Europene.” 

Inițiativa se fundamentează pe nevoile acute pe care Europa și România le au în ceea ce privește educația celor peste 15 milioane de copii cu dizabilități. La nivelul UE, 2 din 5 elevi cu dizabilități nu depășesc învățământul gimnazial și peste 40% rămân fără nicio calificare. În România, 46% dintre copiii cu dizabilități sunt izolați în școli speciale, iar cei care învață în școlile de masă nu beneficiază de sprijinul necesar. Există județe în România în care există 1 profesor de sprijin la 150 de copii cu dizabilități, programa nu este adaptată, nu există accesibilizări și tehnologii asistive. Cel mai adesea, elevii cu dizabilității sunt victimele discriminării, excluziunii sau abuzurilor în sistemul de educație actual. Părinții cheltuiesc între 4.000 – 18.000 de Euro pe an pentru terapiile copiilor cu dizabilități și profesori de sprijin privați, iar cei care nu își permit, rămân izolați în case sau instituții. 93% dintre DGASPC-urile din cele 42 de județe din România au raportat inexistența serviciilor de intervenție timpurie pentru copiii cu dizabilități în comunitate.

Obiectivul ei este de a asigura: dreptul la educație incluzivă al copiilor și adulților cu handicap din Uniunea Europeană”. În inițiativă se precizează că, deși „peste 70 milioane de cetățeni ai UE au un handicap și 15 milioane de copii au nevoi speciale în materie de educație”, mulți „se confruntă cu bariere excesive în […] exercitarea dreptului lor la o educație incluzivă de calitate”. Prin urmare, organizatorii solicită Comisiei să „elaboreze un proiect de lege privind un cadru comun al UE de educație incluzivăcare va garanta că niciun copil nu va fi lipsit de accesul la serviciile de intervenție timpurie, la educație și la tranziția către piața muncii”.

Citește mai mult despre ariile de reglementare propuse de inițiatori AICI >>>

Termen limită de colectare a semnăturilor: 04/03/2020

Perioada de colectare a semnăturilor de sprijin ale inițiativei va dura un an. Dacă inițiativa va strânge într-un an un milion de declarații de sprijin din cel puțin șapte state membre, Comisia o va analiza și va reacționa în termen de trei luni. Comisia poate decide să dea curs solicitării sau nu și va trebui, în ambele cazuri, să precizeze motivele.

Susține inițiativa!

România: Semnatarii trebuie să indice următorul număr de identificare personal/numărul unuia dintre următoarele documente de identificare personale emise de România:
o carte de identitate
o paşaport
o certificat de înregistrare
o carte de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii UE
o Cod Numeric Personal

În temeiul tratatelor, UE poate acționa în justiție pentru a combate discriminarea bazată pe handicap, precum și pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre în domeniul sistemelor de educație și al formării profesionale. Prin urmare, Comisia a considerat inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. În acest stadiu al procesului, Comisia nu analizează fondul.

Mai multe informații

ICE pentru care se strâng semnături în prezent

Site-ul web al ICE

Regulamentul privind ICE

Site-ul Europe Cares

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com