Tabloul de bord al pieței unice | Raportul 2015 pentru România semnalează probleme în domeniile mediu și achiziții publice

single-market-2015

Conformitatea cu dreptul UE a statelor membre se îmbunătățește, dar mai sunt multe lucruri de făcut pentru valorificarea întregului potențial al pieței unice

Pe 18 iulie 2016, Comisia Europeană și-a reiterat angajamentul de a garanta aplicarea efectivă a întregii legislații europene și, în special, angajamentul privind cea mai mare piață unică din lume care cuprinde 500 de milioane de cetățeni.

Numărul total al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este la un nivel considerabil mai mic în comparație cu cinci ani în urmă. Acest lucru demonstrează că, în multe cazuri, dialogul structurat cu statele membre înainte de deschiderea în cele din urmă a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor poate constitui un instrument eficient. De asemenea, el reflectă hotărârea Comisiei de a colabora cu statele membre pentru a ameliora conformitatea într-o fază incipientă și pentru a soluționa în mod rapid posibilele cazuri de neîndeplinire a obligațiilor, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. În această privință, EU Pilot s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru corectarea cazurilor de încălcare a dreptului UE, într-un stadiu incipient, la fel ca și procedura de notificare pentru proiectele de reglementări tehnice aplicabile produselor și serviciilor societății informaționale înainte de adoptarea acestora.

grafic-obligatii-ue

La fel ca în 2014, la nivelul Uniunii Europene, mediul și transporturile rămân domeniile de politică care continuă să înregistreze cel mai mare număr de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise în 2015.

grafic-obligatii-ue-pie

 

Transpunerea legislației UE în legislația românească

Deficit de transpunere: 1,1 % (la ultimul raport: 1,2 %) – România rămâne în zona roșie, dar se apropie de pragul de 1 %. Este unul din cele 13 state membre care au înregistrat un progres față de raportul precedent.

Media UE = 0,7 %; Obiectiv propus (în Actul privind piața unică) = 0,5 %

Directive restante: 12 (la ultimul raport: 13) – 5 dintre ele sunt în domeniul mediului (42 %), iar una este restantă de peste 2 ani (Directiva privind taxarea vehiculelor grele de marfă atunci când utilizează anumite infrastructuri).

Întârzierea medie: 8,5 luni (la ultimul raport: 8.1 luni) – o ușoară creștere a întârzierii, dar media rămâne mai bună decât media UE. Lista directivelor restante de mult timp conține acum încă o directivă, iar două directive sunt restante de peste un an. Aceste întârzieri nu influențează semnificativ media, având în vedere numărul mare de directive restante în România.

Media UE = 10,1 luni

Deficit de conformitate: 0,4 % (la ultimul raport: 0,5 %) – în ușoară scădere, media este acum mai bună decât media UE și decât obiectivul propus de 0,5 %.

Media UE = 0,7 %; Obiectiv propus (în Actul privind piața unică) = 0,5 %

infringement-ro-2015

Încălcări

Cazuri în curs: 23 (5 cazuri noi și 6 cazuri închise; la ultimul raport: 24 de cazuri în curs) – rezultat stabil, aproape de numărul mediu de cazuri la nivelul UE privind legislația în domeniul pieței unice.

(Media UE = 26 de cazuri)

Sectoare problematice: Mediul (9 cazuri = 39 % din toate cazurile în curs)

Durata medie de soluționare a cazurilor: 26,5 luni pentru cele 22 de cazuri care nu au fost încă înaintate Curții (la ultimul raport: 24,4 luni) – se constată o creștere ușoară. Deși a închis 6 cazuri (din care unul a fost pe rol timp de aproape 5 ani), România are cazuri care sunt pe rol de mult timp, fapt care mărește durata medie.

(Media UE = 30,7 luni)

Respectarea hotărârilor pronunțate de Curte: niciun caz în acest stadiu (la ultimul raport: aceeași situație)

(Media UE = 21 de luni)

Achiziții publice

În general, rezultatele obținute de România în 2015 au fost nesatisfăcătoare. România înregistrează probleme la trei capitole din cele șase monitorizate de UE: peste 20% din achiziții cu ofertant unic, peste 10% fără licitație, dar și probleme cu criteriile de atribuire.

Situatia achizițiilor publice în UE, în 2015

Bidder

[1] Un singur ofertant ≤10% > 20%
[2] Fără licitație ≤ 5% ≥ 10%
[3] Agregare ≥10% < 10%
[4] Criterii de atribuire < 80% ≥ 80%
[5] Viteza de decizie < 120 days ≥ 120 days
[6] Calitatea rapoartelor ≤ 3% > 3%

licitatii-eu-2015

Context

Raportul anual oferă o imagine clară cu privire la modul în care Comisia a monitorizat și a pus în aplicare legislația Uniunii Europene în 2015 iar tabloul de bord al pieței unice evidențiază că obstacolele în calea liberei circulații a persoanelor, serviciilor, bunurilor și capitalurilor în UE sunt în curs de a fi eliminate în majoritatea domeniilor. Dialogul constructiv dintre Comisie și statele membre pe tema conformității duce din ce în ce mai mult la o soluționare a problemelor de conformitate fără a fi nevoie să se recurgă la proceduri formale.

În același timp, în unele domenii situația stagnează sau este chiar în curs de înrăutățire, noi bariere sunt ridicate, iar piața unică trebuie să se adapteze pentru a reflecta noile realități: ideile inovatoare și noile modele de afaceri trebuie să-și găsească și ele locul.

Raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE

Al 33-lea raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE analizează rezultatele obținute de statele membre în domeniile esențiale ale aplicării dreptului UE și evidențiază principalele tendințe înregistrate în 2015 legate de politica de asigurare a respectării legii. Unul dintre domeniile cheie este reprezentat de piața unică, care rămâne cel mai prețios atu pentru milioane de cetățeni și de întreprinderi. Aceștia se bucură în fiecare zi de libertatea de a locui, de a lucra și de a face comerț în 28 de state membre, având garanția că un set clar de norme reglementează relațiile lor.

Link-uri utile:

Tabloul de bord 2015 – România

Comunicat de presă 18 iulie 2016

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com