Raport 2015: Tendintele si evolutia pietei europene a drogurilor, raspunsurile sociale si medicale

drugs

Dinamica pieței drogurilor în Europa: influențe globale și diferențe la nivel local

Principalele constatări ale celei mai recente analize efectuate de EMCDDA (Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie) cu privire la problema drogurilor în Europa evidenţiază o situaţie caracterizată de continuarea tiparelor și a tendinţelor pe termen lung, dar și de apariţia de noi modele de consum și adoptarea de noi măsuri. Din analiza curentă reiese clar că factorii globali prezintă o relevanţă majoră pentru oferta de droguri și pentru dezbaterile legate de politici, în timp ce noile tendinţe se caracterizează în principal prin modele locale de consum și răspunsuri locale la probleme. Linia de demarcaţie între drogurile oferite pe piaţă ca droguri „vechi” și cele oferite ca „noi” este tot mai greu de trasat și, după cum drogurile noi imită tot mai mult tipurile clasice de substanţe, tot așa măsurile adoptate ca reacţie la drogurile noi se pot inspira din măsurile fundamentate pe dovezi introduse pentru contracararea problemelor cauzate de drogurile clasice.

Video European Drug Report 2015 — Principalele date

Conform noilor date, canabisul ocupă un loc fruntaș în statisticile referitoare la infracţiunile legate de droguri, 80 % dintre capturi fiind capturi de canabis, în timp ce consumul sau posesia de canabis pentru consum personal reprezintă 60 % din totalul infracţiunilor la regimul drogurilor raportate (a se vedea figura). În plus, producerea și traficarea acestui drog sunt considerate domenii de importanţă crescândă pentru eforturile de aplicare a legii, ca urmare a implicării tot mai mari a grupărilor de crimă organizată.

Noile date relevă și faptul că sistemele de tratament pentru consumul de droguri din Europa acordă o
importanţă sporită canabisului, înregistrându-se o creștere a admiterilor la tratament pentru probleme legate de canabis.

consum-droguri-2015-img1

După o perioadă în care pastilele vândute sub denumirea de „ecstasy” ajunseseră să fie cunoscute printre consumatori ca fiind de calitate proastă și cu puritate scăzută, fapt confirmat și de analizele de laborator, pudra și pastilele de MDMA de mare puritate sunt acum tot mai prezente pe piaţă. Introducerea pe piaţă a pudrei sau cristalelor de MDMA de mare puritate pare să fie o strategie deliberată, menită să scoată în evidenţă această formă a substanţei și să o facă mai atrăgătoare pentru consumatori. De asemenea, au început să apară comprimate care conţin doze mari, cu forme și marcaje ieșite din comun, probabil din aceleași raţiuni de marketing.

În cursul anului trecut, EMCDDA și Europol au emis un avertisment în care atrăgeau atenţia asupra riscurilor medicale pe care le comportă consumul produselor pe bază de MDMA de foarte mare puritate.

Problemele legate de heroină continuă să genereze o mare parte dintre costurile medicale și sociale ale drogurilor în Europa, deși evoluţiile recente din domeniu sunt relativ favorabile. Conform datelor recente, admiterile la tratament și efectele nocive asociate consumului de heroină continuă să scadă, dar o serie de indicatori referitori la piaţă dau motive de îngrijorare. Potrivit estimărilor ONU, s-a intensificat considerabil producţia de opiu din Afganistan, ţara care furnizează cea mai mare parte din heroina consumată în Europa. Așadar, este posibil să se înregistreze un efect de domino în ceea ce privește cantitatea disponibilă pe piaţă, și este îngrijorător că estimările legate de puritatea heroinei care se poate cumpăra în Europa arată o creștere.

Îmbinarea practicilor riscante legate de droguri cu cele sexuale: un motiv tot mai mare de îngrijorare

Unele obiceiuri privitoare la consumul de droguri ţin de factori socioculturali care nu sunt neapărat specifici unei anumite ţări. Un exemplu în acest sens îl oferă un fenomen observat în câteva mari orașe europene, în care există îngrijorări legate de răspândirea practicii de injectare de droguri stimulente
printre membrii unor mici grupuri de bărbaţi care întreţin relaţii homosexuale. Injectarea („slamming”) de metamfetamină, catinone și alte substanţe în cadrul așa-numitelor „chem-sex parties” au implicaţii atât pentru transmiterea HIV, cât și pentru transmiterea bolilor venerice, ceea ce evidenţiază nevoia de coordonare a acţiunilor serviciilor competente. Acest fenomen este contrar tendinţei europene de scădere în ansamblu a consumului de droguri injectabile.

Internetul și aplicațiile: apariția piețelor virtuale de droguri

În ton cu evoluţiile din alte domenii, se observă o tendinţă tot mai accentuată de utilizare a internetului și a aplicaţiilor ca platformă de livrare a serviciilor de tratament pentru droguri și a serviciilor de sănătate sexuală. In acelasi timp, se observă, o tot mai clară conștientizare a rolului pe care îl poate juca internetul în furnizarea și comercializarea drogurilor. Atât substanţe psihoactive noi, cât și drogurile clasice sunt oferite spre vânzare pe internetul de suprafaţă „surface web”) și de adâncime („deep web”).

consum-droguri-2015-img2

Pe lângă creșterea numărului de capturi de droguri raportate în fiecare an în Europa, continuă să crească și numărul de substanţe noi depistate. În 2014, statele membre au semnalat prin sistemul de avertizare rapidă al UE existenţa a 101 substanţe psihoactive noi, care nu mai fuseseră raportate anterior. Această cifră reprezintă o creștere de 25 % faţă de anul 2013.

Majoritatea tratamentelor pentru dependența de droguri din Europa se furnizează în regim ambulatoriu

Se estimează că, în cursul anului 2013, 1,6 milioane de persoane au primit tratament pentru consumul de droguri ilegale în Europa (1,4 milioane în Uniunea Europeană). Acest număr depășește cu 0,3 milioane estimarea din 2012. Creșterea se datorează în parte metodelor îmbunătăţite de raportare și datelor noi, în special includerii a 200 000 de pacienţi trataţi în ambulatoriu în Turcia. Tratamentul de substituție pentru opiacee este forma cea mai utilizată de tratament.

Metadona este medicamentul de substituţie pentru opiacee prescris cel mai frecvent și pe care îl primesc peste două treimi (69 %) dintre consumatorii care urmează tratament de substituţie. Alţi 28 % dintre consumatori sunt trataţi cu buprenorfină, care reprezintă medicamentul de substituţie utilizat în principal în șase ţări. Alte substanţe, precum morfina cu eliberare lentă sau diacetilmorfina
(heroina), sunt prescrise în Europa doar ocazional și se estimează că le primesc doar aproximativ 3 % din numărul celor care beneficiază de tratament de substituţie.
consum-droguri-2015-img3

 

Link-uri utile

Raportul european privind drogurile – Tendinte si evolutii, 2015

EMCDDA

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com