Transferuri în euro ieftine oriunde în Uniune și conversii valutare mai echitabile

La 28 martie, Comisia Europeană a propus scăderea costurilor plăților transfrontaliere în euro la nivelul întregii Uniuni. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro.

Propunerea urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro. Astfel, toți consumatorii și toate întreprinderile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau efectuează plăți în străinătate. Pentru toate plățile transfrontaliere în euro efectuate pe teritoriul UE în afara zonei euro se va plăti același comision – comision mic sau comision zero – ca plățile naționale efectuate în moneda locală oficială. În plus, Comisia propune astăzi sporirea transparenței și a concurenței pentru serviciile de conversie monetară atunci când consumatorii plătesc bunuri sau servicii într-o altă monedă decât cea din propria țară.

Consumatorii și întreprinderile din zona euro beneficiază deja de comisioane foarte mici pentru plățile transfrontaliere în euro; acest fapt se datorează intrării în vigoare, în 2001, a Regulamentului privind plățile transfrontaliere. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro. Propunerea urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro pentru deplasări sau plăți efectuate în străinătate. Astfel, se va pune capăt costurilor ridicate ale tranzacțiilor transfrontaliere efectuate în euro în cadrul UE.

Urmare a acestei propuneri, plățile care implică monede diferite ale Uniunii vor deveni transparente. În prezent, consumatorii nu sunt, în general, informați și nu cunosc costurile unei tranzacții care implică o conversie monetară. Prin urmare, conform propunerii, consumatorii vor trebui să fie pe deplin informați cu privire la costurile de conversie monetară înainte de a efectua o astfel de plată (de exemplu, plăți cu cardul în străinătate, indiferent dacă este vorba de o retragere de numerar de la un bancomat, de plata cu cardul la un punct de vânzare sau de o plată online).

Pașii următori:

Autoritatea Bancară Europeană va avea misiunea de a elabora un proiect de standard tehnic de reglementare, care este necesar pentru a se asigura un grad sporit de transparență.

Urmează ca propunerea legislativă să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com