TVA: soluții rapide și cote aliniate pentru publicațiile electronice

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. TVA reprezintă o sursă majoră și tot mai consistentă de venituri pentru UE, generând, în 2015, aproximativ 1 000 de miliarde EUR, adică echivalentul a 7 % din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. Studii recente au arătat că în fiecare an se pierd venituri din TVA în valoare de aproximativ 150 de miliarde EUR din cauza unor probleme de colectare a TVA și a fraudei în materie de TVA.

Măsurile convenite la 2 octombrie a.c. se bazează pe planul de acțiune privind TVA intitulat „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”, prezentat în aprilie 2016, și pe propunerile Comisiei pentru o reformă profundă a sistemului de TVA din UE, prezentate în octombrie 2017.

Ele includ:

– Norme noi pentru a îmbunătăți funcționarea cotidiană a sistemului actual de TVA până la punerea în aplicare a strategiei de reformă generală a TVA. Aceste așa-numite „soluții rapide” ar trebui să ducă la reducerea costurilor de conformare și să sporească securitatea juridică pentru întreprinderi. Odată ce Parlamentul European își va fi publicat raportul referitor la acest dosar, noile norme ar trebui să fie puse în aplicare cel târziu în 2020.

– O nouă măsură pentru a le permite statelor membre să își alinieze cotele de TVA aplicate publicațiilor electronice, impozitate în prezent la cota standard în majoritatea statelor membre, la regimul mai favorabil aplicat în prezent publicațiilor tipărite tradiționale. 

– Adoptarea formală a unor noi norme în vederea intensificării schimbului de informații și a stimulării cooperării privind frauda în materie de TVA între autoritățile fiscale naționale și autoritățile de aplicare a legii. De acum înainte, informațiile privind TVA și datele operative referitoare la grupurile infracționale organizate implicate în cele mai grave cazuri de fraudă în domeniul TVA vor fi transmise în mod sistematic organismelor de aplicare a legii din UE. 

Sursa: Comunicat de presă al CE

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com