Un milion de cadre didactice în rețeaua de eTwinning și internet de bandă largă largă în școli. SELFIE-ul european

Includerea a un milion de cadre didactice în rețeaua de cooperare eTwinning este obiectivul pe care Comisia Europeană l-a stabilit pentru următorii 10 ani. Comisia va continua să asigure un cadru pentru instrumente de finanțare printre care Erasmus+, Europa creativă și „Europa pentru cetățeni”, în așa fel încât să acorde prioritate proiectelor care sprijină promovarea unor valori comune, educația favorabilă incluziunii și înțelegerea mai profundă a Uniunii Europene și a statelor sale membre. Fondurile structurale și de investiții europene ajută, de asemenea, la promovarea educației favorabile incluziunii, sprijinind proiecte care vizează sistemele de învățământ, cadrele didactice și școlarii. Se finanțează prin aceste fonduri inițiative prin care se asigură că tinerii își definitivează studiile și dobândesc competențele care îi fac mai competitivi pe piața forței de muncă. Reducerea ratelor abandonului școlar, împreună cu ameliorarea posibilităților legate de învățământul profesional și terțiar, reprezintă o prioritate majoră. În perioada 2014-2020, se alocă peste 39 de miliarde EUR îndeplinirii acestui obiectiv.

Alte măsuri se referă la creșterea calității sistemelor de educație din UE, răspunzând la problemele identificate de cele mai recente studii PISA. Singurul domeniu in care România se regăsește peste media OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) este cel al egalității de gen. Similar, țara noastră are rezultate apropiate de media OECD în ceea ce privește proveniența socială. În schimb la competențele științifice, matematice și de citire (înțelegere a textelor) mai ales, tinerii noștri au rezultate îngrijorătoare.

Care sunt schimbările față de cadrul de competențe adoptat în 2006?

  • Un accent mai puternic pe competențele de bază (abilitatea de a citi și de a scrie, învățarea limbilor străine și competențele digitale de bază), precum și pe competențele orizontale precum creativitatea, soluționarea problemelor, gândirea critică și comunicarea;
  • Un accent special pe promovarea educației și a experienței antreprenoriale la toate nivelurile de educație; cooperarea între școli și întreprinderi, formări corespunzătoare pentru cadrele didactice și directori și crearea unor mini-întreprinderi în școli;
  • Dobândirea de competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM);
  • Accent pe programarea, securitatea cibernetică și aspecte legate de cetățenia digitală;
  • Consolidarea cetățeniei europene active, sensibile la expresia culturală

Cadrul european de referinta al competentelor digitale: 5 Competențe digitale

1: informații și alfabetizare a datelor
2: comunicare și colaborare
3: crearea conținutului digital
4: siguranță
5: rezolvarea problemelor

Citeste mai mult >>> The Digital Competence Framework for Citizens Cadrul european de referinta al competentelor digitale cetatenesti

Instrumentul de autoevaluare pentru școlile cu capacitate digitală (SELFIE)

SELFIE este un instrument de autoevaluare solid, fiabil și validat pentru a ajuta progresul școlilor în direcția învățării în era digitală. Se bazează pe cadrul conceptual al organizațiilor educaționale digitale (DigCompOrg) și oferă o descriere fină a nevoilor pentru ca instituțiile din educație să aibă competențe digitale. DigCompOrg este alcătuit din 74 de descriptori validați de experți, părțile interesate și factorii decizionali din politică.

Ce poate oferi SELFIE școlilor europene?
Un instrument validat pentru auto-reflecție bazat pe cercetare și practică
O autoevaluare care implică toți actorii-cheie, liderii școlari, profesorii și studenții
O analiză a situației actuale de dezvoltare printr-un raport specific pentru fiecare școală, inclusiv grafice și recomandări
Acest raport este accesibil numai școlii și poate constitui baza pentru dialogul intern și pentru dezvoltarea planului de acțiune al școlilor
Un proces de autoevaluare deținut în întregime de școală, întrucât decide dacă și cu cine să împărtășească rezultatele. Cu alte cuvinte, feedbackul furnizat prin SELFIE este complet anonim și este tratat confidențial. Nu sunt colectate date cu caracter personal și niciun răspuns individual nu este comunicat altor persoane, în interiorul sau în afara școlii. De asemenea, în rapoartele publicate nu se poate identifica nici o persoană sau o școală.

Ce urmează?
Echipa SELFIE a dezvoltat prototipul instrumentului SELFIE în limba engleză, bazat pe modelul conceptual DigCompOrg și pe un sondaj de consultare a utilizatorilor, la care au contribuit peste 5000 de școli, profesori și studenți din 5 țări din UE. Acesta a fost tradus în 11 limbi europene și în prezent se află în faza ””pilot” de implementare, urmând ca instrumentul validat să fie lansat în cursul anului 2018.

Mai mult despre implementarea SELFIE aici >>>

 

Link-uri utile: The Digital Competence Framework for Citizens Cadrul european de referinta al competentelor digitale cetatenesti

Sursa: Comunicat de presă al CE 

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com