Un nou acord pentru Marea Britanie în UE, 19.02.2016

20160219ec1-bigDupă prima sesiune, în care liderii guvernului Uniunii Europene a fost de acord să accelereze acțiunile privind criza refugiaților, Consiliul European a convenit un nou acord pentru Regatul Unit în Uniunea Europeană. Unanim acceptat de către toate statele membre, acordul răspunde tuturor cererilor Regatului Unit și este obligatoriu din punct de vedere legal. Acesta va intra în vigoare la data la care Regatul Unit informează Consiliul că a decis să rămână un membru al Uniunii Europene.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat acordul: “Acordul tocmai încheiat este unul corect, corect pentru Marea Britanie, corect pentru celelalte state membre, corect pentru Uniunea Europeană. Este corect și este, de asemenea, solid din punct de vedere juridic. Acesta răspunde la toate preocupările din Regatul Unit, și respectă principiile de bază ale Uniunii noastre. În același timp, protejează integritatea pieței unice și coeziunea zonei euro. Acordul nu adâncește fisuri în Uniunea noastră, ci creează punți de legătură “.

Guvernanța economică

Acordul garantează respectul reciproc între statele membre, cele care sunt în zona euro și cele care nu sunt. Președintele Juncker a declarat: “Avem nevoie de o zonă de euro puternică, la fel cum avem nevoie de o Londră puternică. Acele țări care doresc să continue integrarea economiile lor vor putea face acest lucru. Acordul de astăzi nu lasă nici o îndoială că euro este moneda Uniunii noastre și că aprofundarea uniunii noastre economice și monetare va continua. Nu se va pune problema de veto și textul acordului face acest lucru extrem de clar “.

Competitivitate

Noua înțelegere angajează Uniunea Europeană să promoveze în continuare competitivitatea economică sale și reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderi. Aceasta va face “toate eforturile pentru a pune în aplicare pe deplin și a consolida a piața internă, precum și pentru a se adapta pentru a ține pasul cu mediul în schimbare.”

Subsidiaritate

Acordul recunoaște că Regatul Unit “având în vedere situația specifică ce o are în tratate, nu se angajează să continue integrarea politică în Uniunea Europeană.” De asemenea, se creează un nou mecanism prin care un grup de parlamentele naționale, reprezentând mai mult de 55% din voturile atribuite parlamentelor naționale – în cadrul dispozițiilor existente ale UE, pe avize motivate – pot apela pentru o discuție detaliată cu privire la orice nouă propunere legislativă pe care o consideră incompatibilă cu principiul subsidiarității. Consiliul va “intrerupe luarea în considerare a proiectului de act legislativ în cauză, cu excepția cazului în care proiectul se modifică pentru a răspunde preocupărilor exprimate.”

Beneficii sociale și libera circulație

Acordul creează un nou mecanism de salvgardare care va permite statelor membre să limiteze accesul lucrătorilor noi din UE la benficii legate de muncă pentru o perioadă totală de până la patru ani de la începerea perioadei de angajare. Președintele Juncker a declarat: “Vreau să subliniez că mecanismul de protecție răspunde la o problemă foarte specifică. A fost foarte important pentru Comisie, în calitate de gardian al tratatelor, a se asigura că orice derogare de la libertățile noastre fundamentale este limitată în timp. ”

Limitarea ar trebui să fie gradată, de la o excludere totală inițială, dar crescând treptat accesul la beneficii pentru a ține seama de legătura tot mai mare a lucrătorului cu piața muncii din statul membru gazdă. Autorizația ar avea o durată limitată și se aplică lucrătorilor din UE nou sosiți pe o perioadă de șapte ani. De asemenea, acordul oferă statelor membre opțiunea de a indexa alocațiile pentru copii la condițiile din statul membru în care copilul își are reședința. Președintele Juncker a subliniat că această dispoziție “nu se va extinde la alte tipuri de ajutor social. Aceasta nu se va aplica retroactiv. ”

Criza refugiaților

Anterior, în cadrul summitului, Consiliul European și-a exprimat hotărârea de a căuta soluții europene la criza refugiaților. Președintele Juncker a declarat, “Am convenit în unanimitate că abordarea noastră trebuie să fie europeană și că eforturile naționale solo nu sunt recomandabile.”

Președintele Juncker a subliniat, de asemenea, rolul esențial al Turciei: “Am confirmat că nu există nici o alternativă la o cooperare bună, inteligentă și adecvată cu Turcia”. Consiliul European solicită aplicarea integrală și rapidă a planului de acțiune UE-Turcia, în scopul de a reduce fluxurile de migrație în Uniunea Europeană. Turcia a luat recent măsuri importante, care permit accesul refugiaților sirieni pe piața forței de muncă, dar fluxurile de migranți care sosesc în Grecia sunt în continuare prea mari.

Șefii de stat au reafirmat angajamentul lor la schema de relocare propusă anul trecut de către Comisie. Schema prevede o distribuire corectă a solicitanților de azil teritoriul Uniunii Europene și reducerea presiunii asupra țărilor care primesc cei mai mulți refugiați. Până în prezent, punerea în aplicare a fost lentă, iar Consiliul European invită statele membre să accelereze activitatea.

De asemenea, Consiliul European salută decizia NATO de a contribui la monitorizarea punctelor de trecere ilegală din Marea Egee, și face apel la Uniunea Europeană, prin intermediul FRONTEX, pentru a lucra îndeaproape cu NATO.

sursa: Comisia Europeană

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com