Unde merg banii europeni? Bugetul UE explicat

euro

Contribuabilii din EU trebuie să aibă o viziune clară asupra felului în care sunt cheltuiți banii Uniunii și trebuie să știe de unde provin aceștia. Aceste lucruri se pot vedea în aplicația de față, care ar putea contribui la o mai bună înțelegere a felului în care funcționează cadrul financiar multianual și bugetele anuale și care prezintă cheltuielile europene dintr-o perspectivă națională.

Bugetul pe termen lung fixează fondurile pentru politicile UE pe o perioadă de șapte ani – de la agricultură la cercetare și de la acțiunile externe la politicile de coeziune. Cadrul financiar multianual a fost aprobat de Parlament pe 19 noiembrie 2013.

După luni de negocieri, liderii Parlamentului, Consiliului și Comisiei au ajuns pe 27 iunie 2013 la un acord politic privind bugetul Uniunii pe perioada 2014-2020. Au trecut mai mult de cinci luni până când eurodeputații au aprobat planurile de cheltuieli, deoarece aceștia au dorit să se asigure că bugetul rămâne conform cu noile dezvoltări. Parlamentul a introdus o revizie a planurilor de cheltuieli în 2016 și o revizie a sistemului de resurse proprii, scopul fiind reducerea poverii asupra statelor membre.

Cifrele utilizate în infografice sunt cele mai recente disponibile, publicate în raportul financiar al Comisiei Europene pentru 2013. Procentele se referă la banii cheltuiți în cele 28 de state membre. Fondurile cheltuite în afara UE, de exemplu în țările candidate și în țările vecine, nu sunt luate în considerare în procentajele afișate.

Bugetul UE: trei exemple de beneficii pentru europeni și companii

Infografic

Bugetul UE explicat: cheltuieli și contribuții pe stat membru

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com