Uniunea energetică și politicile climatice: impulsionarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

carbon-footprint

Comisia a prezentat astăzi un pachet de măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene.

Comisia se străduiește să asigure competitivitatea pe mai departe a Uniunii Europene în condițiile în care modelul economic social global a suferit modificări în urma apelului lansat de Acordul de la Paris privind schimbările climatice de a face tranziția către o economie modernă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Propunerile de astăzi stabilesc principii directoare clare și echitabile, care să le permită statelor membre să se pregătească pentru viitor și să asigure în continuare competitivitatea Europei. Aceste propuneri se înscriu în contextul uniunii energetice și al unei politici privind schimbările climatice orientate spre viitor.

În 2014, Uniunea și-a asumat un angajament clar, acela de a reduce în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, în toate sectoarele economiei. Propunerile de astăzi prezintă obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor membre, în calitatea lor de contribuitori la politicile climatice ale UE. Obiectivele respective privesc sectoarele transporturilor, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, amenajării teritoriului și silviculturii (a se vedea fișa informativă MEMO/16/2499 și fișa informativă MEMO/16/2496). Noul cadru se bazează pe principiile echității, solidarității, eficienței costurilor și integrității mediului. Toate statele membre sunt vizate, întrucât ele vor fi cele cărora le va reveni în primul rând responsabilitatea de a decide asupra manierei în care trebuie puse în aplicare măsurile necesare pentru a putea îndeplini obiectivul convenit pentru 2030. Comisia prezintă, de asemenea, o strategie privind mobilitatea cu emisii scăzute, pe baza căreia vor fi elaborate măsuri la nivelul UE referitoare la vehiculele cu emisii zero sau scăzute și la combustibilii alternativi cu emisii reduse (a se vedea fișa informativăMEMO/16/2497).

Maroš Šefčovič, vicepreședintele UE responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Promisiunea uniunii energetice este pe cale să se realizeze. Prin reforma propusă anul trecut a schemei de comercializare a certificatelor de emisii și prin propunerea de astăzi referitoare la obiectivele pentru statele membre în materie de emisii de gaze cu efect de seră, consacrăm în legislație cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și, totodată, ancorăm ferm sistemul nostru de transporturi pe traiectoria către zero emisii. Pachetul prezentat astăzi demonstrează faptul că ne mobilizăm toate politicile pentru a construi economia competitivă, circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe care am promis-o în Strategia privind uniunea energetică.”

În UE, se fac deja eforturi pentru ca investițiile private să fie corelate cu obiectivele în materie de politici climatice și de eficiență a resurselor. Instrumentele financiare ale UE contribuie într-o măsură importantă la finanțarea politicilor climatice. Peste 50 % din investițiile aprobate până în prezent sunt relevante pentru obiectivele climatice. Ca parte a Planului de investiții pentru Europa, Fondul european pentru investiții strategice își va atinge probabil obiectivul de a mobiliza cel puțin 315 miliarde EUR ca investiții suplimentare în economia reală până la jumătatea anului 2018. În plus, Comisia depune eforturi susținute pentru a asigura alinierea cheltuielilor din bugetul UE la obiectivele climatice. Cel puțin 20 % din bugetul actual al UE este explicit legat de climă.

Tabel: Obiectivele propuse și accesul la noile mecanisme de flexibilitate
emisii-gaze
Link-uri utile

Comunicat de presă integral

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com