Uniunea în domeniul apărării: mobilitate militară în interiorul și în afara UE

În conformitate cu angajamentul asumat de președintele Juncker cu privire la construcția unei veritabile uniuni a apărării până în 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă un plan de acțiune care vizează îmbunătățirea mobilității militare în interiorul și în afara Uniunii Europene.

Facilitarea circulației trupelor și a mijloacelor militare este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni și pentru a construi o Uniune mai eficientă, mai integrată și cu o capacitate mai bună de reacție. Acest aspect a fost identificat în Comunicarea comună privind îmbunătățirea mobilității militare în UE din noiembrie 2017 și a devenit un deziderat al Strategiei globale a UE pentru politica externă și de securitatePlanul de acțiune prezentat astăzi identifică o serie de măsuri operaționale pentru îndepărtarea barierelor fizice, procedurale sau normative care împiedică mobilitatea militară. Colaborarea strânsă cu statele membre ale UE și cu toți actorii relevanți va fi esențială pentru punerea în aplicare a acestui plan de acțiune.

Planul de acțiune prezentat astăzi se bazează pe Foaia de parcurs privind mobilitatea militară, elaborată în cadrul Agenției Europene de Apărare. Sunt propuse acțiuni concrete în următoarele domenii:

  • Cerințele militare: Acesta reprezintă punctul de plecare pentru o abordare coordonată și eficientă a mobilității militare în întreaga UE. Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Statul-Major al UE vor elabora cerințe militare, care să reflecte nevoile UE și ale statelor sale membre, inclusiv în ceea ce privește infrastructura necesară pentru mobilitatea militară. Consiliul este invitat să examineze și să valideze aceste cerințe militare până la jumătatea anului 2018.
  • Infrastructura de transport: Politica în domeniul infrastructurii și al investițiilor oferă oportunități pentru mai multe sinergii între nevoile civile și cele militare. Până în 2019, Comisia va stabili care dintre părțile rețelei transeuropene de transport sunt adecvate pentru transportul militar, ocupându-se inclusiv de adaptările necesare ale infrastructurii existente (de exemplu, înălțimea sau capacitatea portantă a podurilor). Va fi elaborată o listă de proiecte prioritare. Comisia va lua în considerare un eventual sprijin financiar suplimentar pentru aceste proiecte în următorul cadru financiar multianual.
  • Aspecte normative și procedurale: Comisia va examina opțiunile disponibile pentru a raționaliza și simplifica formalitățile vamale necesare operațiunilor militare și va evalua necesitatea alinierii normelor privind transportul mărfurilor periculoase în domeniul militar. În paralel, Agenția Europeană de Apărare va sprijini statele membre în elaborarea unor mecanisme privind autorizațiile de circulație transfrontalieră.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com