Uniunea piețelor de capital: reorganizarea normelor pentru firmele de investiții

Comisia Europeană a propus la data de 20 decembrie a.c. o revizuire cu un dublu obiectiv:

  • facilitarea activității firmelor de investiții mai mici, 
  • includerea firmelor de investiții mai mari și de importanță sistemică în cadrul aceluiași regim ca și băncile europene.

Firmele de investiții și serviciile pe care le oferă sunt vitale pentru o bună funcționare a uniunii piețelor de capital (UPC). Alături de bănci, piețele de capital din UE se bazează pe câteva mii de firme de investiții mici și mari care oferă consultanță clienților, ajută întreprinderile să valorifice potențialul piețelor de capital, gestionează active și oferă lichiditate pieței, facilitând astfel investițiile în întreaga UE. UE are nevoie de piețe de capital mai puternice pentru a promova investițiile, a mobiliza noi surse de finanțare pentru întreprinderi, a le oferi gospodăriilor oportunități mai bune, precum și pentru a consolida uniunea economică și monetară.

În temeiul acestor propuneri, marea majoritate a firmelor de investiții din UE nu ar mai face obiectul normelor care au fost inițial concepute pentru bănci. Acest fapt va reduce sarcina administrativă, va stimula concurența și va crește fluxurile de investiții, toate acestea fiind priorități ale UPC, fără a afecta stabilitatea financiară. În același timp, cele mai mari firme de investiții, cu cea mai mare importanță sistemică, ar fi supuse acelorași norme și aceleiași supravegheri ca și băncile.

Propunerea include:

  • norme prudențiale noi și mai simple pentru marea majoritate a firmelor de investiții care nu au importanță sistemică, fără a afecta stabilitatea financiară; și
  • norme modificate pentru a asigura faptul că marile firme de investiții de importanță sistemică care desfășoară activități similare celor bancare și prezintă riscuri similare cu cele ale băncilor sunt reglementate și supravegheate în același mod ca și băncile. Prin urmare, Banca Centrală Europeană, în calitatea sa de autoritate de supraveghere (în cadrul mecanismului unic de supraveghere), ar supraveghea astfel de firme de investiții de importanță sistemică în cadrul uniunii bancare. Acest fapt va asigura condiții de concurență echitabile între instituțiile financiare mari și de importanță sistemică.

Firmele de investiții de importanță sistemică sunt cele ce desfășoară și activități similare celor bancare (de exemplu, subscrierea și tranzacționarea pe cont propriu) și care dețin active în valoare de peste 30 de miliarde EUR. Aceste firme de importanță sistemică vor fi pe deplin supuse aceluiași tratament ca și băncile. După cum s-a anunțat în Revizuirea de către Comisie a normelor referitoare la autoritățile europene de supraveghere (ESA), acest lucru presupune ca activitățile lor în statele membre participante la uniunea bancară să facă obiectul unei supravegheri directe din partea BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere.

Firmele de investiții care nu au importanță sistemică sunt împărțite în două grupuri. Cerințele de capital pentru firmele de investiții cele mai mici și cele mai puțin riscante vor fi stabilite într-un mod mai simplu. Normele vor fi cuprinzătoare și suficient de solide pentru a reflecta riscurile firmelor de investiții și în același timp suficient de flexibile pentru a viza diverse tipuri de modele de afaceri și a asigura faptul că aceste firme pot rămâne viabile din punct de vedere comercial. Aceste firme nu ar mai fi supuse unor cerințe suplimentare privind guvernanța corporativă sau remunerarea. Pentru firmele mai mari, normele introduc o nouă modalitate de măsurare a riscurilor lor, pe baza modelelor lor de afaceri. Pentru firmele care tranzacționează instrumente financiare, acestea vor fi combinate cu o versiune simplificată a normelor existente.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com