Viitorul finanțelor UE: implicații bugetare ale celor cinci scenarii și propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE

La 11 iulie,  grupul de experți independenți pentru politica de coeziune și-a prezentat raportul final referitor la un cadru simplificat privind fondurile UE după 2020.

Deși realizările politicii de coeziune a UE sunt în mod incontestabil pozitive, numărul mare de norme care există în prezent nu facilitează întotdeauna activitatea administrațiilor locale care gestionează fondurile UE sau pe cea a întreprinderilor care doresc să solicite finanțare din partea UE. Prin urmare, simplificarea este esențială, iar Comisia Europeană ar trebui să examineze modalități de a simplifica și mai mult accesul la fondurile UE în cadrul bugetar pentru perioada de după 2020.

Acesta este principalul mesaj pe care Grupul la nivel înalt pentru simplificare dorește să îl integreze în discuția cu privire la viitorul finanțelor UE, care a fost lansată de Comisie la 28 iunie prin publicarea documentului său de reflecție special, ultimul dintr-o serie de cinci documente de reflecție prezentate în urma publicării de către Comisie, la 1 martie, a Cărții albe privind viitorul Europei.

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Norme mai puține și mai simple înseamnă rezultate mai bune și mai puține erori. Haideți să ne concentrăm asupra a ceea ce este cu adevărat important: ameliorarea vieții cetățenilor pretutindeni în Europa.”

Grupul la nivel înalt este alcătuit din doisprezece membri desemnați în nume propriu și prezidat de fostul vicepreședinte al Comisiei, Siim Kallas. Între aceștia se află și doamna Iulia Herzog, Șef al Autorității de Management pentru Programele ETC din România, cu experiență de 14 ani în politica de coeziune, inclusiv gestionarea a șase programe transfrontaliere care acoperă finanțarea FEDR, ENPI și IPA.

Dezbaterea privind viitorul finanțelor UE

Documentul de reflecție prezentat de Comisie prezintă posibilele implicații bugetare ale opțiunilor pe care le avem la dispoziție. Principalele elemente puse în discuție sunt structurate în jurul celor cinci scenarii ale Cărții albe: statele membre ale UE vor continua pe același drum, vor face mai puțin, împreună, vor avansa cu intensități diferite, vor face mai puțin, dar mai eficient sau vor face mult mai mult, împreună? Pentru fiecare dintre aceste scenarii ilustrative, implicațiile sunt diferite, atât în ceea ce privește sumele alocate fiecărui obiectiv vizat, cât și în ceea ce privește eventualele surse de finanțare. Opțiunile propuse merg de la reducerea cheltuielilor pentru politicile existente până la majorarea veniturilor.

În plus, documentul de reflecție stabilește caracteristicile de bază ale bugetului UE și trasează principalele tendințe și evoluții în domenii de politică esențiale, cum ar fi agricultura și coeziunea. Acesta abordează, de asemenea, chestiuni generale cum ar fi valoarea adăugată a finanțării din partea UE sau corelarea dintre fondurile UE și reformele structurale din statele membre.

Informații utile

Factsheet – Recomandări-cheie ale Grupului la nivel înalt privind simplificarea pentru cadrul post-2020

Report – High Level Group proposal for policymakers for post-2020

Cartea albă privind viitorul Europei

Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei (26 aprilie 2017)

Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare (10 mai 2017)

Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare (31 mai 2017), pe baza Raportului celor cinci președinți din iunie 2015

Documentul de reflecție privind viitorul apărării europene (7 iunie 2017)

Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE (28 iunie 2017)

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com