România, somată să transpună integral normele privind infrastructura pentru combustibilii alternativi

Comisia a trimis ieri un aviz motivat României, alături de Grecia, Irlanda, Malta, Polonia,  Slovenia și Regatul Unit , solicitându-le să își notifice cadrul național de politică bazat pe normele UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi (Directiva 2014/94/UE).

Cadrul național de politică este principalul instrument prevăzut de directivă pentru a asigura crearea unor infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi, inclusiv a unor puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice și a unor puncte de realimentare cu gaz natural și hidrogen, și pentru a evita fragmentarea pieței interne. Accelerarea instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi este într-adevăr esențială pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologică și competitivă, așa cum a stabilit Comisia în pachetul „Europa în mișcare”, adoptat în mai 2017. Aceste 7 state membre au acum la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. În plus, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o scrisoare de punere în întârziere Suediei, care a notificat un cadru național de politică ce nu conține elementele minime cerute de directivă.

De asemenea, Comisia a analizat măsurile luate de România privind punerea integrală în aplicare a Directivei privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE) și a decis închiderea procedurilor împotriva țării noastre.

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică Comisia închide, de asemenea, 122 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

În plus, Comisia a decis astăzi să trimită o serie de scrisori de punere în întârziere. Puteți găsi detalii în partea 2: MEMO/17/1936.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com