Uniunea energetică și politicile climatice: impulsionarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Uniunea energetică și politicile climatice: impulsionarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Comisia a prezentat astăzi un pachet de măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene. Comisia se străduiește să asigure...
Published on: Jul 20 2016
By: MC